משחקי אותיות באפליקציה | 4-6

האפליקציה היחידה בעולם עם שם הילד.

לומדים אותיות אלף בית בעברית ומתרגלים מוטוריקה והתמצאות במרחב.

לחצו על הכפתור

משחקי אותיות באפליקציה