תרגילי חשבון לכיתה א’ | עוזרים לארנב ולומדים חשבון

תרגילי חשבון לכיתה א

 

תיאור המשחק

פעילות המשלבת מוטוריקה וקואורדינציה עם תרגול פעולת חיבור בחשבון יחד עם פעילות מניה. למשחק מספר שלבים כל שלב מכיל תרגיל.

צריך לפתור את תרגילי החשבון, על מנת לספק לארנב את ארוחת הגזר היומית שלו.

להפעלת המשחק

מטרות המשחק

משחק הכנה תרגילי חשבון לכיתה אי בתחום החשבון. תרגול קריאת מספרים, וחיבור תוך הבנת רעיון ה”סכום”.

היכולת לסייע לארנב גורמת סיפוק לילד המשחק.

למי מיועד המשחק

התוכנה מיועדת לגיל הרך. פעולת החשבון היא פשוטה, אך דורשת ריכוז, קואורדינציה הכרת המספרים והבנת חיבור לסכום.

הדרכה

הפעלת המשחק פשוטה ואינטואיטיבית ודורשת לחיצה על התשובה המספרית לשאלה.

 

הערות מעצבים

תרגילי חשבון לכיתה א’ – זוהי אחת משתי תוכנות שעוסקת בתרגול חיבור בחשבון. פעילות זו יכולה לשמש למטרות הנאה בלבד, ליווי מבוגר מאפשר להיעזר בתוכנה לצרכים מתקדמים יותר.

ניתן ללמוד לאבחין בין מספרי יחידות, ומספרי עשרות.

המשחק בנוי שלבים קצרים אבל איננו מוגבל בזמן. השאלות נשלפות ברנדומליות ממאגר כך מאפשר שימוש בתורות, כפעילות משותפת בין ילדים.

קצב המשחק מאפשר לילדים למנות טרם מתן התשובה. אין נכשלים במשחק בגלל לחץ של זמן.

המבנה הגרפי מאפשר שילוב בין פעילות מניה במקביל להבנה של חיבור המספרים.